/

Анашкин Антон Владимирович

Рец. на кн.: Horrocks G. С. Greek: A History of the Language and its Speakers. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010 (2-nd ed.)


Анашкин А. В. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2014. Вып. 1 (36). С. 102-106. — Рец. на кн.: Horrocks G. С. Greek: A History of the Language and its Speakers. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010 (2-nd ed.)

Данные об авторе

Анашкин Антон Владимирович

PDF