/

Шилов Евгений Вадимович, священник

Рец. на кн.: Exploring Lost Dimensions in Christian Mysticism: Opening to the Mystical /L. Nelstrop, S. D. Podmore, eds. Ashgate, 2013


Шилов Е. В. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2015. Вып. 6 (62). С. 134-139. — Рец. на кн.: Exploring Lost Dimensions in Christian Mysticism: Opening to the Mystical /L. Nelstrop, S. D. Podmore, eds. Ashgate, 2013

Данные об авторе

Шилов Евгений Вадимович, священник

PDF