/

Хангиреев Илья Александрович

Рец. на кн.: Kearns C. The Expanded Text of Ecclesiasticus. Its Teaching on the Future Life as a Clue to Its Origin. B., N. Y.: De Gruyter, 2011


Хангиреев И. А. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2011. Вып. 3 (35). С. 122-125. — Рец. на кн.: Kearns C. The Expanded Text of Ecclesiasticus. Its Teaching on the Future Life as a Clue to Its Origin. B., N. Y.: De Gruyter, 2011

Данные об авторе

Хангиреев Илья Александрович

PDF