/

Rogozhina Anna

11-th International Congress of Coptic Studies (Claremont, California)


Rogozhina Anna (2016) "11-th International Congress of Coptic Studies (Claremont, California) ", Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia III : Filologiia, 2016, vol. 49, pp. 157-159 (in Russian).

Information about the author

Rogozhina Anna

PDF